Ученици

Конкурс за есе, стихотворение, рисунка на тема „Моето училище“

В конкурса могат да участват ученици от цялата страна в две възрастови групи: 5 – 8 клас; 9 – 12 клас. Всеки участник има право да представи до две литературни творби  или рисунки.

Раздел  есе, стихотворение:
Обем на материала : до три стандартни машинописни страници.
Конкурсната работа трябва да съдържа следната информация за автора: трите имена, училище, клас, пощенски адрес, телефон, имейл.

Раздел  рисунка:
– Формат на рисунката: 35 / 50 см.
– Материали: темпер, акварел, пастел.
– На обратната страна на рисунката трябва да бъде посочена следната информация за автора : трите имена, училище, клас, пощенски адрес, телефон, имейл.

Материалите за конкурса се приемат до 15 януари 2011 г. на е-mail“ pmgkk@abv.bg
или на адрес гр. Казанлък, ул.”Орешака”- 2, ПМГ „Никола Обрешков“ (за Националния конкурс).