Ученици

Държавата готова за големи харчове, за да спре напускащите училище

Безплатни учебници за гимназисти от семейства в затруднено финансово положение и ранно кариерно ориентиране за деца, които са застрашени да отпаднат от училище са точки от стратегията на държавата за намаляване на дела на учениците, преждевременно напускащи класната стая.

Планът за изпълнение на въпросната стратегия в момента е качен на сайта на МОН за обществено обсъждане, пище „Стандарт“.

Държавата е готова да инвестира милиони, за да намали броя на децата, които напускат училище прекалено рано, сочи планът за прилагане на Стратегията за предотвратяване на преждевременното отпадане на ученици. В момента този процент е около 12 и е по-нисък в сравнение със статистиката преди няколко години, когато повече деца напускаха образователната система без дипломи.