Ученици

Днес са изпитите по биология и немски в СУ

В 9:00 ч. започна изпитът по биология в СУ „Св. Климент Охридски“. Конкурсът включва тестови задачи (30 бр.) от материала за осми, девети и десети клас, както и тема от учебния материал за девети или десети клас.

Темата изисква обобщаване на биологични знания, включени в повече от един въпрос от програмата.

Писмената работа следва да бъде логично подредена, с ясна структура и да доказва, че кандидат-студентът умее да излага изчерпателно и аргументирано знанията си, като наред с това,притежава необходимата обща, биологична и езикова култура.

От 14:00 ч. пък ще започне кандидатстудентският изпит по немски език. Той е писмен и ще продължи четири астрономически часа.

Състои се от тест, текст за четене и разбиране, съчинение и превод.

Повече информация за изпитите днес