Курсове за учители с кредити

Техники за работа при професионално изчерпване и стрес – 3 кредита

Обучението е насочено...

Период на провеждане: С отворен край
Период на записване: Записване по всяко време
Език на курса: Български
Цена: 420 лв.

Безплатно по програма "Квалификация за професионално развитие на педагогически специалисти". За повече информация https://teachers.mon.bg/

Ако НЕ сте ни предоставили данни за сертификат, щракнете "Записване".

Ако вече сте ни предоставили данни за сертификат, щракнете "Бързо записване".

Обучението е насочено към разпознаване и работа при усещане за интелектуално, емоционално и физиологично изтощение в работата на педагогическите специалисти. Разглеждат се всички аспекти на феномена професионално изчерпване – физиологични, емоционални, поведенчески, както и модели на разпознаване на промените, които влияят на справянето с тези проблеми.