Курсове за учители с кредити

Компютърно моделиране с Майнкрафт

Дата на провеждане на...

Период на провеждане: С отворен край
Период на записване: Записване по всяко време
Език на курса: Български
Цена: 120 лв.
Цена за група: 59 лв


Ако НЕ сте ни предоставили данни за сертификат, щракнете "Записване".

Ако вече сте ни предоставили данни за сертификат, щракнете "Бързо записване".

Ръководители
teacher
teacher
Ангел Ангелов е учител по информационни технологии към СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен. Докторант е по Методика на обучението по информатика и информационни технологии към ПУ „Паисий Хилендарски“. Съавтор на над 20 учебници и учебни помагала по информационни технологии от 1. до 12. клас и заглавия, свързани
доц. Тодор Ялъмов
доц. Тодор Ялъмов
Тодор Ялъмов е доцент в Стопански Факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Има докторска степен по администрация и управление и магистърски по математика, философия и икономика и управление. Преподава по е-бизнес, учеща организация и организационни мрежи. Изследва и публикува в области като: иновации, информационни и комуникационни

Дата на провеждане на курса: 6-7 Юли 2020 година. град София. от 9:00 часа.

Уверени сме, че в сложната обстановка и при предприемане на електронно обучение (което се предвижда да е 20% от времето дори в нормализирана ситуация), можем да помогнем компетентно на всяко училище за по-ефективно ангажиране на учениците онлайн и повече време за самостоятелна подготовка по отделните предмети чрез любимата им игра Майнкрафт. 

Чрез Образователната версия на Майнкрафт с наша помощ ще можете да организирате не само синхронно и асинхронно дистанционно обучение, а и цялостен трансдисциплинарен обучителен процес – с комуникация, представяне на нови знания, възлагане на домашни работи и т.н.  Всички деца, които са получили акаунтите си от МОН за Майкрософт Тиймс имат безплатен достъп до играта.

Децата не се уморяват да играят и се учат на много неща, докато го правят. С помощта на любимата им игра Майнкрафт те могат да учат химия, физика, биология, математика, история, дори и компютърно моделиране и технологии и предприемачество. Играта дава възможност за интегриране на различни знания и умения в единен проект, за трансдисциплинарен подход не просто в преподаването, а в ученето. Научете как без да сте виртуози в компютърната игра можете да направлявате естественото любопитство на децата и да постигат по-висока успеваемост във вашите предмети докато играят у дома. 

Курсът предлага оригинално обучение за придобиване на умения за преподаване на новия задължителен учебен предмет за 3 и 4 клас „Компютърно моделиране“. С помощта на популярната сред децата компютърна игра Майнкрафт се развива тяхната дигитална грамотност, алгоритмично мислене и способност за моделиране на познати обекти, процеси и явления. Използва се визуална среда за блоково програмиране, чрез която децата надграждат любимата си игра с много повече функционалности, а съществуващите „светове“, разработени от други деца, студенти и други играчи дават възможност за безкрайни междупредметни връзки с Човекът и природата, Човекът и обществото, Математика, Технологии и предприемачество и останалите предмети. Използваме специалната образователна версия на Майнкрафт, която дава възможност за създаване на компютърни модели в защитена среда, достъпна само от ученици и учители.

Обучението е частично-присъствено, като дистанционната му част дава възможност за запознаване със специална облачна услуга, която дава може да се използва за планиране и провеждане на цялостното обучение на учениците по новия предмет с подкрепящи видео-уроци за работа в клас и за самоподготовка на учениците, както и готови програми и модели по темите от утвърденото учебно съдържание. Учителите, преминали обучението и училищата абонирали се за облачната услуга ще получат пълен комплект електронни ресурси, необходими за пълноценното покриване на държавните образователни стандарти по тази нова учебна дисциплина.

Майнкрафт се използва от години в началните, средните и висшите училища по различни страни в света като дава огромна мотивация да децата да учат, така както са свикнали като по-малки – играейки. Обучението дава минималната необходима подготовка на учителите да разбират (и при желание да играят) играта, както и какви въпроси и задачи да поставят на учениците, така че те да придобият, формират, развият необходимите знания, умения и отношения по ключови области на компетентности – създаване на алгоритми, разбиране на логика и откриване на грешки в чужд код, създаване на видео с анимация и други.

Пример: Много деца, а и възрастни, обичат да намират път в лабиринти. Чрез постепенно усложняващи се задачи децата могат да накарат човечето в Майнкрафт да открие изхода в лабиринт или дори да построи случаен лабиринт.

Обучението е базирано на Системата Слойд, въведена във Финландия още през 1865 г. от Уно Сигнеус – скандинавският Ян Коменски. Той демонстрира, че заниманията със занаятчийски дейности в училище се оказват полезни не само за професионалното ориентиране на децата, но и за цялостното им когнитивно развитие. Обектите за изработка от децата най-често са играчки или елемeнти от бита. Ние предлагаме изработването на електронни игри от страна на децата или направо превръщането на ученето и компютърното моделиране в игра.

Присъствените занятия се провеждат в лабораторията по облачни технологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, намираща се в сградата на Стопански факултет бл. 3 зала 317.

Присъствената част на курса е 3 дни. Обучението е 24 часа присъствено и 24 часа дистанционно.

Ако желаете обучение във вашия град е нужна минимално събрана група 20 човека.