Курсове за учители с кредити

Иновативно училище

Иновативно училище

Период на провеждане: С отворен край
Период на записване: Записване по всяко време
Език на курса: Български
Цена: 189 лв

Програма: Иновативно училище
Одобрена със заповед № РД 09-1027 / 04.04.2019 на Министъра на образованието и науката

Ако НЕ сте ни предоставили данни за сертификат, щракнете "Записване".

Ако вече сте ни предоставили данни за сертификат, щракнете "Бързо записване".

Ръководител
Мария Донкова
Мария Донкова

Структура на курса

Ползване на офиса в облака – предимства и бонуси. Училищна поща, календар, задачи, контакти. Онлайн създаване на MS Office документи и съвместна работа. Поща. Групи – създаване и редактиране, членове, групов разговор, споделяне на файлове, общ календар и бележник OneDrive – съхраняване и споделяне на документи. Sway – онлайн създаване и представяне на интерактивни отчети, доклади, презентации.

Продължителност на обучението: 48
Брой кредити: 3
Начин на завършване на обучението: Тест
Форма на обучение: Присъствена; Дистанционна; Частично присъствена

В условията на обявеното извънредно положение вече без ограничение може да се провежда неприсъствена форма на обучение. Планирането и провеждането на обучения в присъствена форма следва да се извърши при стриктно спазване на ограниченията, въведени от Министъра на здравеопазването, Министъра на образованието и науката и Националният оперативен щаб за координиране на мерките срещу COVID-19 и същите ще бъдат проведени след прекратяване на извънредното положение.

Педагогическите специалисти, участвали в обученията, ще получат удостоверения, с които се присъждат квалификационни кредити при спазване на реда, определен в Наредба №15/22.07.2019 година за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и останалите педагогически специалисти.

Без ограничения могат да се провеждат само обученията в дистанционна форма за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, за които не се присъждат квалификационни кредити, но за много от Вас те биха били подходящ начин да оползотворите времето, прекарано в изолация.

Ние предлагаме обучения в 39 програми. Преназначени за работа с офис 365 са: ·

    1. Програма 1 – Използване на облачни технологии в процеса на обучение;
    2. Програма 2 – Иновативно училище – 2 кредита;
    3. Програма 3 – Иновативно училище – 3 кредита;

Предлагаме Ви нашите програми, одобрени от МОН, чрез онлайн обучение през виртуална класна стая на живо с учителите от Вашето училище, в малки групи до 25 човека.  След приключване на кризисната ситуация ще организираме и присъствена част – изнесена или на място във Вашето училище, в удобно за Вас време. Разполагаме и със собствени обучителни центрове в страната – Вършец, Банско, Хисар, Огняново, София, и Южното Черноморие.

Готови сме да решаваме конкретни казуси, да оказваме помощ при настройки на акаунти и да дадем отговор на всичките Ви въпроси, свързани с платформата за онлайн обучения, предоставена от Министерство на образованието и науката, както и на всякакви теми, застъпени в концепцията Иновативно училище и Офис 365.

Обучители с над 10 годишен опит в сферата на ИКТ технологиите в образованието, които ще се включат онлайн и ще Ви съдействат.
В рамките на обучението в реална среда ще усвоите използването на безплатната за Вас платформа за виртуална класна стая Мicrosoft teаms.

Същата е по съобразена с българските условия методология за провеждане на дистанционно обучение с акаунтите Ви, предоставени от МОН.

За повече информация моля да пишете ни на адрес oblak@teacher.bg или да се обадите на телефони: 0879230100; 0879830100