Иновативно училище

Иновативно училище

Период на провеждане: С отворен край
Период на записване: Записване по всяко време
Език на курса: Български
Цена: 189 лв

Програма: Иновативно училище
Одобрена със заповед № РД 09-1027 / 04.04.2019 на Министъра на образованието и науката

Ако НЕ сте ни предоставили данни за сертификат, щракнете "Записване".

Ако вече сте ни предоставили данни за сертификат, щракнете "Бързо записване".

Ръководител
Мария Донкова
Мария Донкова

Структура на курса

Ползване на офиса в облака – предимства и бонуси. Училищна поща, календар, задачи, контакти. Онлайн създаване на MS Office документи и съвместна работа. Поща. Групи – създаване и редактиране, членове, групов разговор, споделяне на файлове, общ календар и бележник OneDrive – съхраняване и споделяне на документи. Sway – онлайн създаване и представяне на интерактивни отчети, доклади, презентации.

Продължителност на обучението: 48
Брой кредити: 3
Начин на завършване на обучението: Тест
Форма на обучение: Присъствена; Дистанционна; Частично присъствена