Курсове за учители с кредити

Archive for the Списание Category

дфгдфгдфг

Виж още

Анкета: кое е най-необходимо на учителя, който желае да включва знания за ЕС в обучението и възпитаните на детето / ученика?

- Според вас кое е най-необходимо на учителя, който желае да включва знания за ЕС в обучението и възпитаните на детето / ученика? (Изберете само един отговор.) Достъп до качествени учебни материали. Достъп до разнообразни методически варианти. Интерактивни методи и техники, подходящи за целта. View ResultsВиж още

Пробна публикация

Пробна публикация

Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба 123. Проба

Виж още