Училища

Junior Achievement България подписа 3-годишно споразумение с МОМН

На 10 ноември Junior Achievement България подписа двустранно тригодишно рамково споразумение с Министерството на образованието, младежта и науката, с което се регламентират всички дейности и се възлага на организацията провеждането на обучения по предприемачество и професионално ориентиране в системата на българското образование. С договора, който е продължение на предишни официални отношения между двете страни, се залагат параметрите на съвместна работа между институцията и организацията. Споразумението обхваща инициативи на Junior Achievement България като националните състезания “Най-добра учебна компания”, форум „Изгряващи звезди“, “Мениджър за един ден” и др.

“Споразумението е едно добро начало за партньорството ни, защото ние сме образователна организация, но не изземваме функциите на Министерството на образованието, но в сътрудничество с него, в което привличаме и частния бизнес, ние реализираме идеята за предприемачеството сред младите от най-ранна възраст до студенти”, заяви Мария Янкова, мениджър “Образователни програми” и координатор “Младежки бизнес” в Junior Achievement България. В момента най-широко застъпена в системата на родното средно образование е програмата “Учебна компания”. Тя е залегнала в учебната практика и като свободноизбираем предмет. “В рамките на тази инициатива за една година учениците сформират сами реални действащи фирми, предлагащи стоки или услуги, като печелят истински капитал за тази своя дейност.

Програмата се съчетава много добре с учебните практики в професионалните гимназии, обясни Янкова. – Тепърва ще работим по стартирането на стратегия за развитие на предприемаческите умения от най-ранна детска възраст, в която ще бъдат включени 100 основни и средни общообразователни училища от цялата страна. В тях експериментално ще бъдат въведени програмите за най-малките ученици – от 1-ви до 4-ти клас. По този начин ще се реализира и политиката на Министерството на образованието за предприемачество от най-ранна възраст. Според новите наредби и закони, този тип обучение следва да влезе в учебния процес при децата още от 5-годишна възраст.” Неправителственото сдружение организира за втори път в страната Световната седмица по предприемачество. Инициативата е насочена към младите хора, които имат амбицията да развиват полезни познания и опит в бизнеса.

С открит урок на тема “Изложение на мини компании – от идеята до реализацията” на 16 ноември в столичното 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов” беше обявено началото на младежката Седмица по предприемачество. По време на урока деца от 3-ти и 4-ти клас, обединени в четири отбора, представиха продуктите на своите микропредприятия, фокусирани около темата за предстоящите коледни празници. Тази инициатива беше подкрепена от специализираната в сферата на човешките ресурси компания Manpower България. Публиката избра екипа победител, а след приключването на урока всички присъстващи имаха възможност да купят от изработените от предприемчивите деца коледни звезди, картички, сладкиши, рецепти с коледни сладки и др. Средствата, събрани през Седмицата на предприемачеството, ще бъдат използвани за благотворителни цели.

Следващите дни (17, 18, 19.11.2009) предстоят открити уроци в цялата страна. Мероприятията ще се проведат във Враца, Плевен, Русе, Пазарджик, Свищов, Пловдив, Велинград, Варна, Велико Търново, Видин и др. Младите предприемачи ще получат ценни насоки за това как да развиват уменията си и да вървят към постигането на успешен бизнес. Краят на Седмицата по предприемачество беше отбелязан с провеждане на утвърденото и популярно сред младите бизнес лидери състезание Skills@Work. То се проведе на 20 ноември в София. Организаторите от Junior Achievement България отправиха предизвикателство към младите, като им зададоха актуална тема, по която да изложат гледната си точка под формата на презентация. Целта на разработването на тези проекти е учениците да покажат своята гражданска, социално–отговорна и предприемаческа визия за обществото и бизнес процесите в него. Критериите за оценяване са иновативно мислене, приложимост на идеята, усет към бизнес средата и презентационни умения. Инициативата се провежда със специалното съдействие на Британския съвет и Microsoft България. Над 100 ученици от цялата страна се включиха в инициативата.

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/