Училище 365

Инструкция за работа с онлайн електронен дневник

Съдържание

Достъп до портала  и начален екран

За администратори

Основно меню и подменюта

Часове (въвеждане на часови график)

Смени (въвеждане на сменен режим)

Програма (въвеждане на седмична програма)

2 коментара

Leave a Comment