Институции

BG-RRP-1.017 – „Концепция за STEM среда“

STEM

Основната цел на процедурата е разработване, подаване и съгласуване на Концепция за изграждане на училищна STEM среда.

Концепция за изграждане на училищна STEM среда могат да подадат държавните и общинските училища и центровете за специална образователна подкрепа на територията на Република България .

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 19.04.2023 г. 17:30 ч.

Краен срок: 21.08.2023 г. 17:30 ч.Допълнителна информация относно крайния срок

• 21 юни 2023 г., не по-късно от 17,30 часа: първи прием за Концепция (първи краен срок) – всички училища в категория до 200 ученици вкл.;

• 19 юли 2023 г., не по-късно от 17,30 часа: втори прием за Концепция (втори краен срок) – всички училища в категория от 201 до 400 ученици вкл.;

• 21 август 2023 г., не по-късно от 17,30 часа: трети прием за Концепция (трети краен срок) – училища в категория от 401 и повече ученици.

Интернет адрес: https://www.mon.bg/bg/100886

Документи за кандидатстване и информация