Училища

546 училища кандидатстват за STEM центрове

546 училища от всички 28 административни области и 109 населени места в страната са се състезавали в първия етап от подбора за проектите, които ще получат финансиране по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“, сочи справка на МОН, цитирана от в. „Монитор”. Това означава, че всяко четвърто училище у нас иска да оборудва сградата си с иновативни STEM центрове с нова архитектурна среда и технологии, да създаде интегрирано учебно съдържание или да заложи на иновативни методи на преподаване и нова организация на учебния процес.
Програмата разполага с финансиране от 20 млн. лв., докато общата сума на подадени проекти го надхвърля почти 5 пъти. За реализиране на своите идеи кандидатите имат нужда от 93 525 062 лв.
334 от всички подадени проекти са с над 300 ученици и могат да получат финансиране до 300 000 лв. Останалите 212 училища са с под 300 ученици и кандидатстват за финансиране до 50 000 лв. на проект.
Най-желани са проектите за центрове за дигитални създатели, млади изследователи, природни научни изследвания и иновации, роботика, технологии в креативните индустрии и изследователски лаборатории. Всички проекти включват STEM среда, пространства, които стимулират интереса и иновациите на учениците и учителите. В STEM центрове се включват и зони за активност – проучване, експериментиране, творчество, практико-приложна дейност (училищни обсерватории, опитни полета, оранжерии, и др.). Презентационните пространства заменят белите дъски, класните стаи стават „инкубатори за идеи“, компютърните кабинети – зони за математическо проучване и анализ. Всички STEM центрове дават възможност да се работи с учениците от разстояние в електронна среда, посочват от образователното министерство.
Малко повече от половината от кандидатствалите училища – 262, минават на втория етап от подбора. От тях 115 са от голямата категория и 147 от малката. В този етап кандидатите ще доразвият идеите си, като освен това ще подадат бюджет и визуализации, илюстриращи проекта. Всички училища, които успешно са премиинали през първия етап на подбор, могатда кандидатстват за одобрение на проектите си на етап 2 до 23:59 ч. на 22.07.2020 г.                                                                                        В рамките на втория етап от процеса на кандидатстване от училищата се очаква да допълнят проектните си идеи. Те ще имат възможност да предоставят повече детайли за всички аспекти от израждането на STEM центъра като: архитектурна среда и технологии, учебно съдържание, методи на преподаване, организация и управление на учебните процеси и други.                                                                                     Одобрените проекти ще бъдат ясни до средата на август. Благодарение на програмата ще бъдат финансирани общо до 150 училища, в които ще бъдат обхванати приблизително 50 000 ученици в STEM дейности.

Източник: monitor.bg