49 596 студенти ще бъдат субсидирани от държавата

49 596 студенти ще бъдат субсидирани от държавата

49 596 студенти ще бъдат субсидирани от държавата през следващата учебна година става ясно от документа, с който правителството утвърждава броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във ВУЗ-ве и научни организации у нас.

Броят на приеманите студенти в частните висши училища е 16 373 студенти. Студенти срещу заплащане в държавните ВУЗ-ве за учебната 2016/17 г. са предвидени да са 8784.

Утвърден е броят и на докторантите – 2594. Повече българи от чужбина ще се учат у нас – от 400 стават 1000. 20 млади специалисти сред тях ще продължат като докторанти.

Коментари във Facebook