Училища

49 596 студенти ще бъдат субсидирани от държавата

49 596 студенти ще бъдат субсидирани от държавата през следващата учебна година става ясно от документа, с който правителството утвърждава броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във ВУЗ-ве и научни организации у нас.

Броят на приеманите студенти в частните висши училища е 16 373 студенти. Студенти срещу заплащане в държавните ВУЗ-ве за учебната 2016/17 г. са предвидени да са 8784.

Утвърден е броят и на докторантите – 2594. Повече българи от чужбина ще се учат у нас – от 400 стават 1000. 20 млади специалисти сред тях ще продължат като докторанти.