4578 са отпаднали от училище миналата година

4578 са отпаднали от училище миналата година

Точно 4578 ученици са отпаднали от училище през изтеклата учебна година показва справка на МОМН, изнесена от всекидневника “Монитор”. Най-много са напусналите по семейни причини – 2877.

Заради натрупани неизвинени отсъствия от образователната ни система пък са зачеркнати 1688 хлапета.

Заради слаб успех училище са напуснали 52 ученици.

През учебната 2010/2011 отпадналите са били 5615, което значи че има спад в бройката тази година, отчитат от образователното ведомство.

Там обаче са на мнение, че е нужно затягане на дисциплината. В момента учениците могат да бъдат извън клас до 15 пъти без да се налага да обясняват защо и това да не остава наказано. От МОМН искат бройката на неизвинените отсъствия да падне до десет.

След натрупване на тези отсъствия следва предупреждение за преместване в друго училище или повтаряне на класа.

Освен това експертите планират да ограничат броя на дните, в които семейството може да извинява отсъствията на детето си. Според сега действащите правила в момента родителите могат да освободят децата си от час общо за две седмици.

Друга идея е учениците да се отписват от училище при 20 дни отсъствия.

Всичко това обаче би могло да влезе в сила едва след реалното заработване на нов закон за предучилищното и училищно образование. Проект за такъв има, но той все още не е приет в Народното събрание и по всичко личи, че започващата след две седмици учебна 2012/2013 г. ще започне работа с точките и правилата от досегашния.

Специалистите отчитат, че съществуват немалко мерки за ограничаване на отсъствията и отпадането на учениците поне в първите класове. Такива са осигуряването на безплатни учебници до седми клас, както и програмите за осигуряване на закуска и целодневното обучение.

Коментари във Facebook