Ученици

4578 са отпаднали от училище миналата година

Точно 4578 ученици са отпаднали от училище през изтеклата учебна година показва справка на МОМН, изнесена от всекидневника „Монитор“. Най-много са напусналите по семейни причини – 2877.

Заради натрупани неизвинени отсъствия от образователната ни система пък са зачеркнати 1688 хлапета.

Заради слаб успех училище са напуснали 52 ученици.

През учебната 2010/2011 отпадналите са били 5615, което значи че има спад в бройката тази година, отчитат от образователното ведомство.

Там обаче са на мнение, че е нужно затягане на дисциплината. В момента учениците могат да бъдат извън клас до 15 пъти без да се налага да обясняват защо и това да не остава наказано. От МОМН искат бройката на неизвинените отсъствия да падне до десет.

След натрупване на тези отсъствия следва предупреждение за преместване в друго училище или повтаряне на класа.

Освен това експертите планират да ограничат броя на дните, в които семейството може да извинява отсъствията на детето си. Според сега действащите правила в момента родителите могат да освободят децата си от час общо за две седмици.

Друга идея е учениците да се отписват от училище при 20 дни отсъствия.

Всичко това обаче би могло да влезе в сила едва след реалното заработване на нов закон за предучилищното и училищно образование. Проект за такъв има, но той все още не е приет в Народното събрание и по всичко личи, че започващата след две седмици учебна 2012/2013 г. ще започне работа с точките и правилата от досегашния.

Специалистите отчитат, че съществуват немалко мерки за ограничаване на отсъствията и отпадането на учениците поне в първите класове. Такива са осигуряването на безплатни учебници до седми клас, както и програмите за осигуряване на закуска и целодневното обучение.