Ученици

325 920 ученици записани на кръжок в училищата

325 920 ученици са записани за кръжоци в училище по проекта „Твоят час“, съобщиха за „Монитор“ от Министерството на образованието и науката. Имайки предвид, че учениците в страната през настоящата учебна година са 748 113, то на практика почти всяко второ дете ще посещава заниманията.

Кръжоците са разделени на две основни групи. Първата е за преодоляване на обучителни затрудения, в която са записани общо 96 456 подрастващи. В групите за занимания по интереси пък ще има 229 464 участници. До момента учениците проявяват най-голям интерес към изкуства, спорт, компютърни технологии, наука и техника, гражданско образование. Всяко училище разработва свой механизъм за идентифициране на обучителните затруднения на учениците и техните интереси съвместно с училищния съвет „Твоят час“.

Децата, които искат да бъдат включени в занимания по интереси, попълват анкети за своите желания, обясниха още от МОН. Между 50 и 80% от учениците по данни на регионалните управления на образованието са повишили постиженията си в резултат на посещението на кръжоци, като анализът се базира на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити. За учениците, които не подлежат на външни оценявания, е забелязано повишение на резултатите между входно и изходно ниво за учебната 2016/2017 година, обясниха още от просветното министерство. Положителните изводи включват още възможностите за децата да участват в малки групи, където може да им се обърне индивидуално внимание, намаляване на броя на безпричинните отсъствия, повишаване на успеха и намаляване на броя на повтарящите ученици. На ръководителите на извънкласните дейности се заплаща по 12 лева за астрономически час.

Учениците могат да посещават кръжоци както в учебните дни, така и през уикендите и през ваканциите. В рамките на един ден детето може да участва в не повече от 2 часа учебни занимания за преодоляване на обучителни затруднения и 4 часа обучителни дейности по интереси. За провеждане на дейностите по интереси ръководителят разработва програма, която предвижда от 62 до 72 часа в рамките на учебната година. От тях 5 се провеждат под ръководството на родители и 5 са предвидени за публични изяви.

Източник: monitor.bg