Ученици

30 родители от Дупница с глоби, децата им не ходили на училище

От началото на учебната година до сега са съставени 30 акта за установяване на административно нарушение на родители от община Дупница.

Причината е, че същите не са осигурили присъствието на децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование.

Актовете са в размер от 50 до 150 лева съгласно чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование и се налагат от кмета на Община Дупница, инж. Методи Чимев.

„Противно на очакванията тук не става въпрос само за ромски деца. Сред отсъстващите ученици даже те са една много малка част“, коментираха от администрацията.

На санкции, съгласно Закона, подлежат всички родители, които не са записали или не осигуряват редовното присъствие на децата си в образователната система, като за училищата е при 5 отсъствия по неуважителни причини на месец. Отделно от това на родителите ще бъдат спрени и полагащите им се детските надбавки, уточни още говорителят на общинската администрация, Христо Апостолов.

Източник: monitor.bg