Институции Учители

20% ръст на учителските заплати искат от КНСБ

Заплатите на учителите да скочат с 20% настояват от КНСБ.

Идеята е, в Бюджет 2020 да бъдат отпуснати не по-малко от 514 млн.лева за образование, като 470 млн.лева да са за увеличение на работните заплати на педагозите с 20%, на непедагогическия персонал възнагражденията да скочат с 10%.

Субсидията за университетите пък да е 63 млн.лева, като сумата да се използва за 30-процентно увелиение на заплатите на младиите учени 30%, на, хабилитирани преподаватели да скочи с 20%

За ръст на заплатите настояват и структурите на КНСБ в държавната администрация. Той трябва да е в 15 структури – в агенции в министерства и общинските администрации да бъде 20% ръст, като сега е сега 10%, От синдикатите ще настояват и за по-високи заплати за социалните работници.

33 000 медицински специалисти в момента липсват на пазара на труда. Синдикалните искания в тази сфера са да се отпуснат 85 млн.лева повече спрямо тази година, като 35 млн.лева да са зазаплати и 50 млн.лева за изплащане на дейност на болничните заведения за дейностите, които не се плащат от НЗОК.

Източник: monitor.bg