Ученици

197 ученици от Пловдив работят през ваканцията

197 тийнейджъри от Пловдив, навършили 16 години, ще работят през лятната ваканция тази година с разрешение от местната Инспекция по труда.

Това съобщи шефът на инспекцията за Агенция „Монитор” инж. Атанас Чернаев.

„Толкова разрешения за работа на непълнолетни лица сме издали до момента. Изискването е работодателят да подаде документи в Инспекцията по труда, а от родителите на децата се изисква да дадат разрешение и да представят пред фирмата, в която ще работят децата им, медицинско”, обясни той.

Фирмите трябва да подадат до Инспекцията по труда искане на основание чл. 302, ал. 2/чл.303, ал.3 от Кодекса на труда за издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица. Заедно с този документ работодателите трябва да представят още няколко, като например описание на вида работа, която ще извършва непълнолетният младеж, както и резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено хлапето. Сред набора документи е и медицинско за постъпване на работа, което се издава от личния лекар на непълнолетния работник.

По думите на инж. Чернаев работните места, за които младежите са се цанили да се трудят срещу заплащане в Пловдив през юли и август, са предимно за бармани и сервитьори. Това е и най-предпочитаната работа за хлапетата, които по този начин няма да се шляят през ваканцията и ще изкарат малко джобни.

Източник: monitor.bg