Мнения

19% от българите предпочитат да следват икономика

В националното представително проучване на общественото мнение, осъществено от Института за модерна политика, е поставен въпрос и за предпочитаната специалност, за която респондентите биха кандидатствали или биха препоръчали на свое дете, близък или приятел.

Изрично трябва да се подчертае, че получените мнения не представляват ранжиране само по „престиж“ на съответната специалност, а отразяват и реалистичната преценка на респондента коя специалност би била постижима и желана за него или за този, когото съветва, от гледна точка на възможности, финансово състояние, местонахождение и др.

19% са посочили, че предпочитат икономика, 16% – информатика и компютърни науки, а на трето място с 9% – право.