Училища

19 нови гимназии стартират дуално обучение

За учебната 2016/2017 година са получени заявки от работодатели за обучение чрез работа (дуална система на обучение) в 19 професионални гимназии от цялата страна. Това заяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева, която откри българо-швейцарски форум за дуалното обучение по проект ДОМИНО на българо-швейцарската  програма за сътрудничество.

Заявките са в областите Бургас, Враца, Габрово, Добрич, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София, Сливен, Стара Загора, Търговище и Ямбол. През тази учебна година започна изпълнение на проекти за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение) по 7 професии (10 специалности) в 5 професионални гимназии в София, Габрово, Казанлък и Панагюрище. Те са по проект „Домино“ – швейцарска подкрепа за въвеждане на елементи на дуалното обучение в българската образователна система. През тази учебна година се провежда обучение по професиите „машинен техник“ – 45 ученика и „техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ – 31 ученика. През следващата учебна година ще започне дуално обучение по още 3 професии: „готвач“, „електротехник“ и „техник на енергийни съоръжения и инсталации“.

Бюджетът по Българо-швейцарската програма за сътрудничество по проект ДОМИНО е 3.5 млн. франка и е за подкрепа на реформите в системата на професионалното образование чрез въвеждането на съвременни дуални методи, каза министър Кунева.

Тя цитира данни на доклад на Европейската комисия, в който се посочва, че повече от 50% от работодателите в България са затруднени при намирането на квалифицирани кадри. Най-големите проблеми са свързани с образователната система и липса на желание за квалификация, показва докладът. Сред причините за слабата подготовка са посочени ранното отпадане от образователната система, ниският дял на студентите с техническо и професионално образование и липсата на желание у хората за учене през целия живот. Близо 70% от българите на възраст между 16 и 74 години имат проблеми при боравенето с новите технологии. По този показател след страната ни е единствено Румъния, където затруднения имат 80% от хората. Въпреки недостига на кадри обаче делът на българските компании, които са готови да обучават своите служители, е двойно по-нисък от средния за ЕС.

Преди форума министър Кунева се срещна с държавния секретар по икономика на Конфедерация Швейцария Мари Флейш. Те разговаряха за швейцарската подкрепа за образованието в България и се разбраха да се увеличи сътрудничеството.

Източник: Пресцентър на МОН