Институции Учители

16% от учителите съжаляват за избора си на професия

16,3% от учителите в България съжаляват за избора си на професия.

Това е близо два пъти повече от средните 8,6% за страните в Европейския съюз, сочат данни от годишния обзор на Европейската комисия за образованието и обучението в ЕС.

Експертите посочват, че близо половината учители у нас са над 50-годишни. Заедно с Италия и Литва, България ще трябва да поднови работещите в сферата на основното и средното образование. У нас най-голям дефицит има за педагози в детските градини, началните учители, тези по чужди езици, информационни технологии, математика и физика. Недостатъчни са и ресурсните учители, училищните психолози и логопедите. От доклада става ясно още, че в България, Дания, Малта, Румъния педагозите получат заплати, които са близки до най-високите, само след 10 години стаж.

Като положителна статистика е намаляването на дела на преждевременно напусналите образованието ученици и млади хора в България. За 2018-а те са 12,7%, докато през 2009-а са били 14,7%. Оказва, че по-голяма част от прекъсналите образованието си са момичета. Страната ни все още обаче е над средното ниво за ЕС (10,6%) и далече от поставената цел за 2020 г. – 10%.

По отношение на обхвата на малчуганите в детска градина според Европейската комисия страната ни дава „стъпка назад“ заедно с Малта и Полша. През 2016-а децата в забавачките са били над 86%, докато за 2017-а са около 84%. Така оставаме назад от целта от 95% от 4-годишните да ходят на детска градина през 2020-а. България е и в дъното на класацията по обхванати в образователната система 3-годишни. У нас те са под 5 на сто.

Източник: monitor.bg