Ученици

Учениците искат по-адекватен учителски подход към тях

В големите градове нивото на образование е далеч по-различно в сравнение с това в малките и средните като население места у нас, отбелязват в декларация от Съюза на учениците в България.

Вчера те разпространиха документ, в който обръщат внимание на наболели въпроси в сферата на образованието, а така също и поставиха няколко искания.

По-богатите социални групи осигуряват по-добро средно образование на своите деца, отколкото по-слабо заможните, заключават от организацията.

Учебната програма и учителският подход са неадекватни за съвременните условия, анализират учениците. Според тях е необходимо те да имат глас в решаване на въпроси, засягащи училищния живот.

В декларацията се обръща още внимание на девалвацията на основни ценности в ценностната система на учениците, а така също и на растящото насилие и дискриминация в училище, външната миграция и други.

Още по темата