Училища

Учебната година започва днес

Учебната година по традиция започва на 15 септември, но тъй кто е тази година датата се пада в събота, откриването ще е в понеделник, 17-ти. Не за всички ученици обаче.

Спортните надежди на България сядат зад ученическите чинове от днес, 3 септември. Традицията и тук няма да бъде спазена, тъй като тя е откриването да е в първия ден на деветия месец от годината (паднал се отново почивен). Някои училищата ще бъдат уважени лично от министъра на спорта Свилен Нейков, а други от отговорни фактори в сферата.

Той ще открие учебната година в спортното училище във Велико Търново. Церемонията е от 9:00 часа в понеделник, 3 септември в двора на учебното заведение.

Пак днес в 11:00 часа главният секретар на МФВС Любомир Василев и Мария Стефанова, директор на дирекция „Физическо възпитание и спорт на учащите“  ще открият учебната година в столичното спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“.

На откриването на учебните години във всички останали спортни училища ще присъстват експертите на МФВС за съответната област.

През учебната 2012/2013 година 5 от общо 23 училища ще бъдат на пряко управление от Министерство на физическото възпитание и спорта – „Ген. Владимир Стойчев“ в София и училищата в Плевен, Варна, Русе и Бургас. В момента тече процедура по преобразуването от общинско в държавно на СУ „Васил Левски” в Пловдив.

Още по темата