Ученици

Средният брой точки от матурите леко се покачва

Наблюденията показват, че има леко покачване на средния брой точки по предмети в последните три години – математика, физика, химия, биология, т.е. като цяло математиката и природните науки.

Това става ясно от анализа на резултатите от тазгодишните изпити, който бе представен в МОН днес.

Средният брой точки е 62,61, което е много добър 4,71. През 2013-а той е бил 4,73. Най – малко точки зрелостниците са получили по философски цикъл и по история и цивилизация. Най – висок е броят на точките по чужди езици.

Има и леко покачване по БЕЛ, както и по-висока постижимост на затворените въпроси и по – ниска при отворените.

Сравнението между слабите и отличните оценки показва близо два пъти по – малко процента на двойки, спрямо предходната година, съобщават от министерство на образованието.

54 169 зрелостници са се явили тази година на изпита по БЕЛ, 54 488 на втория държавен зрелостен изпит.

Значително намалява броят на желаещите да положат ДЗИ по география и икономика за сметка на увеличаване на броя ДЗИ по биология и здравно образование, философски цикъл и английски език.