Ученици

Петима зрелостници не са взели точки и от двете матури

Петима зрелостници са с 0 точки и на двата държавни зрелостни изпита. На другия полюс е празно – нито един ученик не е изкарал 100 точки и на двата зрелостни изпита, каза министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова по време на представяне на резултатите от ДЗИ днес.

217 зрелостници имат 100 точки на една от матурите. Само 48 са с 0 точки, 133 зрелостници имат две пълни шестици, за което са необходими поне 95 точки, 5451 зрелостници имат две отлични оценки над 5.50, 919 по две слаби оценки, сочат още данните от матурите.

54 169 зрелостници са се явили тази година на изпита по БЕЛ, 54 488 на втория държавен зрелостен изпит.

Средният успех за страната е Много добър 4,71.

Значително намалява броят на желаещите да положат ДЗИ по география и икономика за сметка на увеличаване на броя ДЗИ по биология и здравно образование, философски цикъл и английски език.