Училища

Проф. Клисарова: Явно знанията в училище не са достатъчни за решаване на житейски проблеми

Средният резултат от решаването на теста на PISA за българските учениците е 402 точки, при среден резултат за учениците от ОИСР 500 точки. Резултатите ни пращат на места след средните и приближаващи последните.

Според министъра на образованието и науката проф. Анелия Клисарова тези резултати сочат, че учениците ни не са подготвени да приложат в живота получените в училище знания и умения или явно знанията, които получават в училище, не са достатъчни за решаване на житейски проблеми.

В два модула от по 20 минути те е трябвало да решат определен брой задачи, като най-трудни за тях са се оказали тези със свободни отговори.

Като пример за задачи Неда Кристанова, директор на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование, даде ситуацията, в която ученик, който си е забравил телефона, трябва да реши как да съобщи на приятелите си, че ще закъснее за среща.

Най-трудна обаче се е оказала задачата, изобразяваща анимация на роботизирана прахосмукачка, която се намира в стая с червени и жълти блокчета. Прахосмукачката се движи по определен модел, като може да се докосва и премества само жълтите блокчета.

Учениците е трябвало да отговорят на два въпроса, свързани с нея: какво прави прахосмукачката, когато доближи червено блокче, и колко жълти блокчета ще избута, ако завие надясно, а не наляво. На тези въпроси са успели да отговорят малко под 50% от българските ученици.

Още по темата