Мнения

Нови правила за правописа от 1 септември

Точно след месец, от 1 септември, влизат в сила нови правила за правописа в българския език, информира „Труд“. Те няма да са само в една насока – опростяване или усложняване, а ще са с различен характер.

Зад промените стоят езиковеди от Института по български език на Българската Академия на Науките (БАН). Те следят и контролират развитието на езика.

Няколко примера за промени. В официалната кореспонденция например учтивото обръщение „вие“ ще се пише само с главна буква, независимо дали се отнася до едно или много лица. Досега „вие“, отнесено към много лица беше с малка буква.

Малко по-сложни са нещата при изписването на институциите в различни ситуации. Правилата не са нови, но експертите са решили да им обърнат допълнително внимание, тъй като грешките там са много. Има значение в какви видове изречения се използват те. Например Българска академия на науките, спомената веднъж в текста се пише с главно „Б“, а в следващото й използване ще е вече Академията. Друг пример е при Съюзът на … При всяко следващо използване в текста ще е само „Съюз“ с главна буква.

Има и частни случаи като например при министерствата. В единия вариант важат гореспоменатите правила, но ако да кажем служител използва думата, за да уточни местоработата си – тогава е с малка буква.

Пълното изписване на абривиетури и имена на институции ще започва с главна буква само на първата дума. Голяма част от хората го правят и досега така, но има също немалка част, която се влияе от правила в други езици, където всяка дума е с главна буква, аргументират се от БАН.

Интересно е уточняването и обличане в правило на използването на думи, повлияни от съвремието, като например е-правителство, е-търговия, атачмънт, дискаунт, копеймънт, плейофи,постинг и др..

В някои случаи се премахва изискването за използване на главни букви при наложени съчетания от рода на брайлова азбука, рентенов апарат и т.н.

Правилното изписване на текстове на снимки, таблици, диаграми и графики е горе, долу, в центъра и вляво, но не и вдясно. Причината за това е наложената практика.

Предвиждат се и опростяване на правилата при използване на запетайките.