Ученици

Национална кампания “Училище без тежест“

Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“ приканва всички съмишленици да се присъединят към Национална кампания „На училище без тежест“.

Основна цел на  Кампанията е да се постигне по-висока степен на информираност сред обществото, като се постави акцент на правилния подбор на ученическа чанта, неината тежест и начин на носене.

Кампанията ще протече в два етапа. Първи етап е информационен, вече стартира на 19 август и ще продължи до 5 октомври 2011 година. Втори етап има за цел да се отчетат реалните резултати за олекотяване на ученическите чанти и ще се проведе през м. април 2012 г.

Първи етап ще приключи с разпростнаняване на Списък на присъединилите се към кампанията „На училище без тежест“.

Кампанията ще завърши с номинации в три категории: за училища, за медии, за други организации.

Как да се присъедините? Разпространете он-лайн текста на кампанията (Приложение 1), чрез Вашия сайт или по друг начин, за да намалим рисковете за здравето на децата в училище.

За да бъдете регистрирани като присъединили се към кампанията, изпратете попълнен формуляр (Приложение 2) на е-mail: snbm_ bez_tejest@abv.bg или на адрес: София 1408, п.к. № 5, Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“.

Кампанията се организира от Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“ с подкрепата на Министерство на образованието, младежта и науката и в  партньорство с проект „Българска мадонна“, www.bg-mamma.com, като отговор на тревожната статистика, свързана с гръбначните изкривявания на деца в училищна възраст в България.

Повече информация за Кампанията ще намерите на http://www.snbm.org

За контакти
snbm_bez_tejest@abv.bg
тел. 0878 989 724, 0887 850 912
Фани Тодорова

Още по темата с тежките ученически чанти