Мнения

Има вече “заподозрян“ за зам.-министър

Името на Мукаддес Налбант е едно от спряганите за зам.-министър на образованието, пишат някои онлайн медии. Тя вече е заемала този пост в периода 2005-2009 г. по министър Даниел Вълчев.

Тя се свързва с третата по численост политическа сила в 42-то Народно събрание и според дописките, от нея се очаква да е компетентна по отношение на децата от малцинствата. Според официалната статистика през миналата година децата от етническите малцинства, постъпили в първи клас са над 40%.

Много от тях не могат да се справят с учебния материал и с изучаването на официалния български език и майчиния си език, пише novjivot.info.

Налбант ще бъде ключова фигура в министерството, защото е минала всички етажи на образователната система. Тя е професионалистът, на който се разчита да окаже сериозна подкрепа на министър Анелия Клисарова, която идва от медицинските среди.

Именно по времето на Налбант бяха създадени ресурсните центрове към образователното министерство. Един от тях бе Центърът за образователна интеграция, който съдействаше на учениците от малцинствата да усвояват официалния език.

Тя работеше и по европейските политики, свързани с образованието.

Повечето коментари за нея са откровено положителни, като повечето хора я определят като сериозен професионалист, напълно „в час“ с проблемите на родното образование.