Мнения

Ще тестват четиригодишните за проблеми с ученето

“В плана за действие за изпълнение на стратегията за учене през целия живот е записано, че децата на 4,5 и 6 г. ще минават тестове за езикови умения. Главната цел е свързана с превенция и ранна интервенция на обучителните затруднения при децата от предучилищна възраст”, обясни в интервю за “Телеграф” зам.-министърът на образованието Ваня Кастрева.

“За осъществяването й по една от дейностите на проект “Включващо обучение” в 25-те пилотни целодневни детски градини и обединените детски заведения бяха проведени тестове за определяне на езиковите умения на децата, които са разработени от екип от професионалисти към Логопедичния център в град София”.

“Тестовете са основани на игрови методи, свързани с особеностите на съответната детска възраст. Естествено за прилагането на теста се изисква съгласие на родителя. След анализ на резултатите от проучването децата, при които е установен риск от възникване на обучителни затруднения, отново след предварително получено родителско съгласие, се включиха в допълнителни занятия”.

“Те са по определени програми, насочени към подпомагане и стимулиране на тяхното езиково и познавателно развитие, към усъвършенстване и развитие на способностите им за по-успешен старт в училище, за да не се стигне до обучителни затруднения по-късно – в училище. Именно тази добра практика планираме да се развие и надгради.