Националните програми за развитие на образованието през 2019 г., които бяха одобрени от правителството в края на март, целят да осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование.

За тяхното изпълнение са осигурени 76 млн. лв. 4 от тях са изцяло нови.

“Мотивираният учител е човек, който е готов да влиза в различни роли, да рискува, да проявява смелост, както и да намери таланта там, където той може да бъде трудно открит. Целта на образованието е да се открие този талант, но така, че да се получи и реализация на пазара на труда”.

Програмата „Мотивирани учители“ е насочена към преодоляване на няколко проблема, уточни Деница Сачева. “На първо място, в училища в отдалечени райони трудно се намират учители, особено по природни науки. Една от дейностите е да бъде изграден корпус от 70 учители, готови да работят в по-трудни условия, като за целта те ще получат необходимото обучение и 500 лв. над заплатата, включително за наем и транспортни разходи”, допълни тя.

“Имаме недостиг на учители по природни науки, така че с други две дейности ще подпомогнем такива с над 8 години стаж да преминат квалификация и да станат преподаватели по математика, физика, астрономия. Това са около 150 човека. А отделно и там, където имаме недостиг на въобще на учители по тези дисциплини, сме отворили врата за около 100 души, висококвалифицирани хора с други професии, които за една година да получат педагогогическа квалификация и да бъдат учители”.

Със сигурност само една програма, каквото е тази национална – на стойност почти милион и 700 хил., няма да може да преодолее тези дефицити, но за това се работи върху комплекс от мерки, спомена Сачева. Ще се увеличи работната заплата, разширява се приемът по педагогически специалности, посочи тя.

“От 2 години министерството подкрепя т. нар. „иновативни училища“, които са около 300, като педагогическите,  технологичните и социалните иновации са едни от водещите. Ще започнем и имплементирането на „компетентностен подход“. Т.е. дидактиката трябва да е насочена към знание и умение”.

Предстои реализирането голям проект на стойност 105 млн. лв., подчерта заместник-министърът на образованието и науката. “Той е в областта на средното образование и е наречен „Образование за утрешния ден“. Близо 20 000 учители ще преминат различни курсове на обучение в различни дигитални умения. Киберхигиената, опазването на дигиталната самоличност, повишаване на медийната грамотност са част от компонентите и приоритетите, развиване на критичното мислене и креативността също”, изтъкна още Деница Сачева.