Ученици

Четвъртокласниците ни с добри резултати на TIMSS

Българските четвъртокласници се представят добре на Международното изследване на уменията по математика и природни науки TIMSS (Trends in International Mathematics and Science study). Резултатите от изследването бяха представени днес на пресконференция от вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева и директора на Центъра за контрол и оценка на качеството в образованието Неда Кристанова.

Средният резултат по математика на българските четвъртокласници е 524 точки, а по природни науки е 536 точки. И по двете предметни области тези резултати са над средния резултат за участващите 49 държави в изследването, който е 500 точки.

Страни със сходни резултати на българските ученици по математика са Холандия, Унгария, Чехия, Кипър, Германия, Словения, Швеция, като последните четири са с по-ниски резултати. По отношение на природните науки – билогия, физика и физическа география резултатите на българчетата са сходни с тези на децата от САЩ, Словения, Унгария, Швеция, Норвегия, Англия, Чехия, Хърватия, Ирландия, Германия, Литва, Дания, Канада, като тези на последните седем са по-ниски.

По-голям дял български ученици постигат високите нива на знания, отколкото е средно за изследваните държави. Средно за TIMSS 6 на сто от учениците постигат най-напредналото равнище на задачите по математика, докато за България този дял е 10%. По природни науки страната ни се нарежда на седмо място по дял деца, решили най-сложните задачи.

Резултатите са добри, но те също така съдържат и сериозни предупредителни знаци, които трябва да бъдат взети под внимание, коментира министър Кунева. Тя посочи, че могат да се направят няколко извода от изследването.

Основният извод е, че постиженията на учениците силно зависят от подкрепата и ресурсите, които са осигурени на децата в дома им, както и от желанието и амбициите на родителите техните деца да се справят добре в училище. Колкото по-високо образовани са родителите, колкото повече време отделят за образователни дейности на децата си и колкото повече децата са включени в такива дейности преди да започнат училище, толкова по-високи са постиженията им. Учениците, в чиито домове има книги, включително детски, а родителите отделят време да се занимават с децата си, имат по-добри резултати.

Друг извод е, че предучилищното образование и възпитание също е определящо за постиженията. Колкото по-дълго време детето е посещавало детска градина или предучилищна група, толкова по-високи са постиженията му. Кунева припомни, че от тази година предучилищното образование е задължително.

Третият извод е, че майчиният език има значение. Децата, за които българският не е майчин, имат средно по-слаби резултати по математика и природни науки от децата, за които е майчин.

Докато министерството на образованието и науката не може да окаже пряко влияние върху семейната среда, нейните ресурси или дали родителите се занимават активно с децата си, наша задача е да адресираме онези сфери, в които политиките на министерството биха създали разлика, коментира министър Кунева. Тя посочи, че през мандата си е създала постоянна комуникация с родителските асоциации и очаква следващия министър да продължи тази практика. По думите й след като заработят обществените съвети, също може да се очаква промяна.

Според нея, програми като „Твоят час“, които са за извънкласни занимания на децата, също ще имат положителен ефект върху резултатите, защото изследването показва, че извънкласните дейности стимулират интереса към училището и ученето изобщо.

Създадохме условия и за повече занимания и допълнителна работа за децата, за които българският език не е майчин, каза още Кунева.

Страната ни за първи път се включи в изследването при четвъртокласниците. То се проведе през април 2015 г. като в него участваха 4228 ученици от IV  клас от 149 училища. Всеки ученик решава по 20 задачи и по математика, и по природни науки, а родителите, учителите и директорите попълват статистически въпросници.

Източник: МОН