Учители

Честит празник, народни будители!

Уважаеми колеги, на днешния ден 1 ноември ние отдаваме заслужена почит към всички онези, благодарение на които българската нация е запазил вярата си в духовните ценности, в морала и доброто, благодарение на които предците ни са оцелели в най-тежките за нацията ни години – народните будители.

С вярата във възвишения идеал и поставянето на духовното пред материалното българинът се запознава още с делото на св. Иван Рилски Чудотворец. После Кирил и Методий ни дават азбуката, а делото на техните ученици е неоценимо като стойност за бъдещите поколения.

Векове по-късно на нуждата от просвещение през 1762 година отговаря Паисий Хилендарски, чиято „История славяноболгарская“ е своеобразен призив към българите за национално осъзнаване.

След още 54 години и Софроний Врачански пръв отпечатва книга в България – известният му „Неделник“. Този велик народен будител пръв осъзнава, че само образованият народ може напълно да прозре истинската си сила в борбата за свобода и независимост.

Делото му е продължено от велики революционери като Любен Каравелов, Христо Ботев и Васил Левски, които освен да проповядват за национално осъзнаване и за висок патриотичен морал, те разтърсват из основи изпадналото в летаргия българско общество, повеждайки го към решителна и непримирима битка с поробителя.

Това са само част от познатите лица, своеобразните лидери на народните будители. Но зад тях стоят още хиляди – знайни и незнайни апостоли-просветители, които през вековете не са се уморили да показват на българския народ светлината на знанието, учението и книжовността.

Празникът се отбелязва у нас от 1923 година, а след като бива отменен, възобновява традицията през 1992 година.

За всички Вас, нашите учители, обаче всеки ден е Ден на будителя. С неуморния Ви труд в класните стаи, в университетските аудитории и в цялата образователна сфера Вие ни доказвате, че сте достойни наследници на великите си предци и ваши учители.

Не от вчера, не от няколко месеца или години, нацията ни изпитва крещяща нужда от възобновяване на моралните за сметка на материалните ценности. Затова вашата роля на съвременни народни будители е решаваща. Вие сте надеждата за връщането на вярата на българската нация в идеята, че будността е решаваща предпоставка за едно по-добро бъдеще.

Продължавайте благородната си мисия със същата настойчивост и неуморност, със същия плам и себеотрицание и не позволявайте на нацията да спира по пътя към светлите бъднини.

Честит празник!