Мнения

Честит празник, български будители!

На 1-ви ноември изразяваме своята почит към създателите и пазителите на българската духовност и култура, към будителите на умовете и душите на българите. Будителите на днешното време са хилядите просветни и културни дейци, учителите.

В нашата страна, учителите отдавна са били най-уважавани и почитани. Образът на учителя в продължение на много поколения винаги се е свързвал с източник на знания, практическа мъдрост, модел на морал и духовна топлина. Искрена любов и уважение към своите учители, всеки от нас носи през целия си живот.

Днес образованието е една от най-важните предпоставки за качеството на живот. Човек се усъвършенства, учи през целия си живот, особено в днешния бързо променящ се свят. Ето защо ролята на ментор и учител е толкова необходима и значителна. Образованието на младото поколение българи е огромна отговорност към обществото и държавата. От качеството на вашата работа зависи до голяма степен бъдещето на нашите млади хора, така че – и бъдещето на страната!

В този светъл ден от Teacher.bg Ви желаем добро здраве, щастие, радост, професионални успехи. И най-важното, по-талантливи, благодарни и успешни възпитаници! Честит празник, будители!