Учители

Честито на отличените с наградата „Константин Величков”

.

Министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов приветства носителите на наградата „Константин Величков”, която ежегодно се връчва по случай Деня на народните будители. Наградата се дава за принос в работата с ученици с изявени дарби, с деца и ученици с проблемно поведение, за развитието на способностите и компетентностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, в придобиване на умения за лидерство и за използване на музеите за образователна среда.

Йовка Милушева, старши учител по математика в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ в Бургас, получи отличие за подготовката на отборите на гимназията и на България за участие в множество международни прояви. Само за последните 3 години нейни ученици са спечелили над 50 индивидуални и отборни медала, купи и грамоти от национални и международни математически състезания, конкурси и олимпиади. Нейни ученици се обучават в университетите в Станфорд, Хюстън, Манчестър, Айндховен и др., а други са създатели на състезания като „Burgas Challenge“, автори на проекти, от които се интересува НАСА, автори на задачи за състезания по математика и др.

За работа с деца с изявени дарби бе отличена и Росица Русева, старши учител по информационни технологии в МГ „Д-р Петър Берон“ във Варна. През последните четири години тя е в основата на високите постижения на отбора на гимназията. Учениците ѝ се представят блестящо на национални и международни състезания и олимпиади по лингвистика. Те са лауреати на националната олимпиади, както и участват в националния отбор.

За постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение награда получи Мариана Пенчева, педагогически съветник в ОУ „Петко Славейков“ във Велико Търново. Тя е председател на екипа за обхват в училище, провежда последователна и целенасочена работа за задържането на учениците в системата на училищното образование. Г-жа Пенчева работи в партньорство с родители, както и с различните институции за превенция на тормоза и насилието. През 2021 г. тя създава практически инструмент за справяне с проблемното поведение „Училище за добри деца”, в което учениците влизат в ролята на обучители на своите връстници и ги учат на етикет, добри обноски, толерантност.

В тази категория приз има и за Валентина Костадинова-Дамянова, старши учител по изобразително изкуство в III ОУ „Петко Славейков“ в Търговище. Там 70% от учениците са от уязвими групи и етнически малцинства. Г-жа Костадинова–Дамянова прилага арт-терапия. Чрез творчеството учениците изразяват себе си, дават отдушник на своите емоции, преживявания и страхове. Методът е предпочитан от учителя най-вече в клубните форми по изобразително изкуство. В групата за занимания по интереси „Зона – арт“ учителката често кани по-малки ученици със специални образователни потребности, на които не преподава. Това, по нейните думи, е работеща формула за откриване и „отглеждане“ на таланти.

За принос в развитието на учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на лидерски умения бе наградена Таня Сребрева, старши учител по информационни технологии в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ в Бургас. Благодарение на нейната креативност и иновативност училището се утвърди като успешен модел за работа в STEM направлението. Г-жа Сребрева е автор на програмата по учебния предмет „Основи на програмирането“, който се изучава в училището. Съавтор е на програмата по STEM предмета „Космически изследвания“. По нейна инициатива ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията” е едно от първите, които въвеждат MS Teams като платформа за обучение от разстояние в електронна среда през март 2020 г. Тя подпомага педагогическия екип и екипи на други училища при внедряването и справянето с трудностите по време на пандемията.

Директорът на иновативната ДГ „Надежда“ в Плевен Людмила Лечева-Стефанова също бе отличена за лидерски умения за работа в екип, който създава нагласи, мотивация и условия в разработването и прилагането на иновативни модели и практики. ДГ „Надежда“ е част от професионалната мрежа на детските градини и педагогическите специалисти от област Плевен, които работят по педагогическата практика „Утринна приказка“. Тя се изразява в четене на приказки от родители в началото на всеки ден във всяга група. Г-жа Стефанова е автор и съавтор на поредица от практико-приложни видеопрактики и презентации, представени и споделени в областни и национални работни срещи и обучения. Децата на вокалната група към детската градина от 2019 г. са трикратни лауреати на международен конкурс за вокална и инструментална група „Звукът на времето“, който се провежда в гр. Велико Търново, печелят награди и в конкурси за детска рисунка.

Лина Янбастиева-Петрова, старши учител по английски език в СУ „Йоан Екзарх Български” в Шумен получи признание за своята креативност, прилагане на оригинални и ефективни похвати. Тя се стреми към индивидуален подход, който осигурява на всеки ученик възможност за развиване на индивидуалните заложби и цели. Затова и възпитаниците й се представят успешно и показват много добри резултати на националното външно оценяване, държавните зрелостни изпити, олимпиади и състезания. Иновативната ѝ образователна дейност е насочена към създаване на интердисциплинарни уроци по английски език, екология и информационни технологии. Създава и споделя в глобалната мрежа авторски електронни ресурси, адаптирани към очакванията на учениците и съобразени с учебното съдържание. Най-яркото доказателство за приноса на г-жа Янбастиева-Петрова в разработването и прилагането на съвременните иновативни дигитални решения на национално ниво е участието ѝ в екипа от учители, включени в процеса на адаптиране на ресурсите на платформата за електронно обучение mozaWeb за българската образователна система.

Таня Христова от ПГСС „Никола Пушкаров“ в град Попово е учител с най-добър урок в музей в конкурса, който се провежда в рамките на Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Иновативна педагогическа практика по български език и литература е от три урока, обединени в темата: „Възрожденски тур под крилото на Балкана – Калофер, Сопот, Копривщица“. Основната идея е учениците да посетят културни институции с национално значение – Националния музей „Христо Ботев“ – Калофер, Къщата музей „Иван Вазов“ – Сопот и Къщата музей „Димчо Дебелянов“ – Копривщица. Целта на литературния тур е да събере на едно място Ботев, Вазов и Дебелянов, но не в класната стая, а в двора, под сенките на високите борове в сърцето на Балкана. „Пренасянето“ на класната стая в музея отключва творческите изяви на личността на участниците.

Освен грамоти, учителите получиха и по 1000 лева. Специален поздрав по време на тържеството в МОН отправиха ученици от хора на 91 Немска езикова гимназия в столицата.

Проф. Пенов връчи Националната награда за принос в образованието и науката на името на акад. Благовест Сендов на член-кореспондент Николай Николов, председател на Съюза на математиците в България.

Източник: МОН