Училища

Форумът на АБУЧ постави множество актуални въпроси

Модератор  на третия последен модул от годишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина, която завърши в Бачковския манастир, беше Боянка Иванова, член на УС на АБУЧ, директор на Българското училище „Джон Атанасов” – Чикаго, САЩ . Представена беше лекцията: „Адаптирана програма по география и икономика за българските училища в чужбина“ на Елена Томова, редактор изд.къща „Анубис“. Презентацията „Споделяне на добри практики от българските училища в чужбина: организиране на средновековен ден и други проекти.“ Беше показана от д-р Валентина Александрова, преподавател по история в Българското училище към посолството на България в Лондон, Великобритания.

Програмата предвиждаше още представяне на темата „Разработки на адаптирани учебни програми за гимназиален курс на училищата в чужбина“ и „Методическо помагало по материала в раздели „Старогръцка“, „Библия“ и „Старобългарска“ литература. В помощ на преподавателите и учениците от българските училища в чужбина“, които бяха представени от Здравка Момчева, преподавател по БЕЛ в Българското училище към посолството на България в Лондон, Великобритания.

Темите: „Алтернативи в обучението по българска литература зад граница. Ролята на интегрираното обучение в изграждане на национално самосъзнание. Урокът спектакъл като алтернативна форма в обучението по българска литература зад граница и ролята му за изграждане на национално самосъзнание чрез интегрирано обучение. „Робството и борбата за свобода, отразени в народната песен“ – мултимедиен урок спектакъл бяха представени от Виолета Петрова, преподавател по БЕЛ в Българското училище „Джон Атанасов” – Чикаго, САЩ .

Вторият модератор на модула беше Филка Ананиева, член на УС на АБУЧ, директор Българското училище „Звънче“, в Кембърли, Великобритания.

Сред темите бяха: Представяне на Националния музей на образованието в Габрово и възможностите за сътрудничество с АБУЧ – от Мая Карагьозова, директор на Националния музей на образованието в Габрово, „Християнски ценности“ от Полина Спирова (списание “ Двери“), „ Урок по добродетели“ (1 урок от поредица уроци „Честност“) от Любов Миронова.

Източник: abgschool.org