Мнения

Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” изследва факторите за учителска ефективност

Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” обяви, че изпълнява амбициозен проект за изследване учителската ефективност и на базата на това създаване на методика за оценяването й. Проектът е озаглавен „The Measures of Effective Teaching” (прев. – Критерии за оценка на ефективното преподаване) и обхваща 3000 учители в седем училищни района в САЩ.

 

Връзката между резултатите на учениците и работата на учителите все ще не е изследвана и не съществуват ясни критерии на базата, на които ефективността на учителите може да бъде оценявана. Цел на новото начинание на фондацията е създаване именно на такива ясни критерии, на базата на които ефективността на учителите може да бъде оценявана, както и да се дефинира какво прави добрият учител такъв, и това да бъде приложено в образователната система с цел значително подобряване качеството на образованието.

 

„The Measures of Effective Teaching” ще предостави богата и много важна информация.

 

На базата на създадените критерии за ефективност на учителите може да бъде подобрено значително представянето в училище на ученици от групи в обществото, намиращи се в неравностойно положение.

 

Изследователските резултати от проекта ще подпомогнат създаването на награди и стимули за ефективните учители. Ще предостави възможност на учителите, които желаят, сами да подобрят работата си.

 

Проектът включва седем метода, сред които видеозаписване на часовете, анализиране на резултатите от проверките на знанията, проучване на учителите, учениците и родителите.

 

Проектът е подкрепен от основните в САЩ учителски съюзи и те работят съвместно с ръководствата на училищата, за да подпомагат инициативата.