Мнения

Фестивал на образованието в Пловдив

Шестдневната работна седмица в края на месец септември ще завърши с бляскав фестивал, организиран от Регионален инспекторат по образованието – Пловдив.

През целия ден ще се провеждат мероприятия с образователен и културен характер, свързани с популяризирането на програмата „Учене през целия живот“. По този повод Министерството на образованието, младежта и науката създаде национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот, с партньорството на Фондация на бизнеса за образованието и вестник „Аз Буки“.

Network for Effective Lifelong Learning Initiatives and Information (NELLII) е едногодишна инициатива, която стартира от м. март 2012 г. с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Информация за проекта може да се намери на www.nellii.bg.

Обхванати са всички нива на учене (предучилищно, училищно и висше образование, професионално обучение), както и други свързани сектори като трудова заетост. Реализацията на фестивала се осъществява с любезното сътрудничество на Община Пловдив, РНБ „Иван Вазов“- Пловдив, Национална търговска гимназия – Пловдив, Професионална гимназия по хранителна техника и технологии – Пловдив, НХГ „Цанко Лавренов“- Пловдив, Национална гиманзия за сценични и екранни изкуства, СОУ „Любен Каравелов“ – Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“- Пловдив, ОДК – Пловдив, Културен център – музей Тракарт и други.

Предстои организирането на форуми, които да планират подобни празници на ученето и през следващите години. Всички добри практики, представени по време на фестивалите, ще бъдат публикувани в онлайн сборник, а натрупаните предложения, идеи и опит ще бъдат приложени в политиките в областта на ученето през целия живот.