Учители

Учители се състезаваха в Търговище

В края на декември под патронажа на началника на РИО-Търговище се проведе коледен спортен турнир за учители.

Организатори бяха РИО – Търговище и ОК „Спорт в училище – Търговище“. Спортният турнир за учители се организира за първа година и организаторите имат амбицията той да стане традиционен.

Целите на турнира са да се създадат условия за спортуване на учителската общност чрез включване в организираните спортни състезания и популяризиране на спорта и мотивиране за спортни занимания на училищните колективи в Търговищка област.

Спортовете, по които се състезаваха участниците бяха: волейбол, футбол на малки вратички, тенис на маса и спортна стрелба.

Участваха 18 училища от областта и 1 извънучилищно звено – ОДК – Търговище.

Интересът на професионалните гимназии към турнира беше голям – от 8 ПГ в областта 5 взеха участие в турнира. Три СОУ, 1 гимназия, 1 прогимназия и 8 основни училища бяха другите участници.
Повечето участващи училища бяха градски: 11 от гр. Търговище, 4 от гр. Омуртаг, 1 от гр. Попово.

Малък брой от селските училища се осмелиха да участват – само 3 училища – 2 от община Антоново – основните училища в с.Трескавец и с. Стеврек и 1 от община Омуртаг – ОУ в с. Беломорци.

Състезаваха се 146 участници. 22-ма бяха представители на непедагогическия персонал, от тях 2 училищни фелдшери. Участниците – педагози бяха 120 – 7 помощник – директори, 1 педагогически съветник, 94 учители и 18 възпитатели.

Участваха и четирима директори – Марина Димитрова от ОУ „Л. Каравелов „гр. Попово и Димитър Димитров от Гимназия „Симеон Велчев“ гр. Омуртаг се състезаваха по стрелба; Юксел Махмудов от ОУ „Никола Вапцаров“ с. Стеврек – стрелба и футбол, а фаворит измежду директорите беше  Георги Николов от ПГИИ „Джон Атанасов“ гр.Търговище с три спорта – Футбол, волейбол и стрелба.

Предстои връчването на купи, медали и награди на специално организиран от РИО – Търговище коктейл за участниците в турнира.

След церемонията по награждаването в сайта на РИО ще бъде публикувана класацията от турнира.
За цялостната организация на турнира по подготовката, провеждането и закриването му РИО – Търговище благодари на Спортно училище „Никола Симов“, ОДК гр. Търговище, спортните клубове и  училищните ръководства на участващите отбори.

Източник: РИО Търговище