Учители

Учители не одобряват делегираните бюджети, искат оценка за поведение

„Фондация за европейско образование и професионална квалификация” – НПО в обществена полза от София,  инициира анонимна анкета сред учители с цел да се чуе мнението на преподавателите за основните проблеми в областта на основното и средно образование. Анкетата е направена от 150 учители в 10 училища, 3 -СОУ, 4 – ОУ и 3-Професионални гимназии. Ето какви са резултатите на някои от въпросите в анкетата:

1)    Одобрявате ли системата на финансиране чрез делегираните бюджети?

а) ДА- 28%                   б) НЕ – 70 %               в) Нямам мнение – 2% 

2) Удовлетворени ли сте от запалащането, което получавате?

а) ДА – 8%                    б) НЕ –92%

3) Одобрявате ли въвеждането на оценка за поведение с цел подобряване на дисциплината в час?

а) ДА – 76%                            б) НЕ – 24%

4) Трябва ли длъжността на директорите да има мандат?  (например от 4 години с възможност за няколко мандата )

а) ДА – 83%                                              б) НЕ – 17%

5) Кой трябва да избира нов директор?

а) МОН – 13%                       б) Инспекторатът –9%

в) ПС с анонимен вот – 61%   г) ПС съвместно с МОН или Инспекторатът –17%

6) Кои трябва да са авторите на учебници?

а) преподаватели във висшето образование – 11%

б) преподаватели в средното образование – 85%

б) смесени екипи – 4%

Людмила Иванова

Източник: ФЕОПК