Институции Ученици Училища

Учители за новия формат на НВО в IV клас: Ненужен стрес!

Учители от четвърти клас настояват за промяна в новия формат за Националното външно оценяване в IV клас, за тях новият модел ненужно ще стресира учениците и няма да даде ясна представа за знанията им.

В писмо до Dnes.bg началните учители на IV клас на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново, изразяват тревогата си, че няма чуваемост и адекватна реакция от МОН по проблема.

„Продължава изпращането на указания към директорите на училищата, сформирането на комисии, инструктажи за провеждането на НВО в IV клас през 2020 г. по нов формат“, твърдят те и продължават:

„Ние категорично възразяваме срещу:

– провеждането на НВО в IV клас поради това, че стресира ненужно учениците и по никакъв начин не дава ясна представа за усвоените ключови компетентности;

– точките, каквото и да означават, вписани  в удостоверението на учениците заедно с количествените и качествени оценки, не са определящи за продължаването на обучението им в V клас /изключително малък е броят на учениците, за които точките се включват при кандидатстване за специализирани паралелки/;

– краткият срок, неяснотите и липсата на тренировъчни материали няма да позволят да се покаже нивото на усвоените знания и умения. Не може едва 3-4 месеца преди изпитните дати ние да научаваме, че диктовката на четвъртокласниците ще е на аудиофайл – нещо нечувано и невиждано в начален етап! Питаме се дали той ще е съобразен с възрастовите особености и методиката за писане под диктовка;

– прехвърлянето на отговорите на отделна бланка също е изненадваща „новост“, която със сигурност ще „открадне“ от времето за работа и ще стресира допълнително четвъртокласниците.

– увеличаване не времето за работа на 60 минути, както и броят на задачите – при положение, че учебният час е 40 минути, сме убедени, че концентрацията и вниманието на учениците в последните 20 минути ще намалеят и показаните резултати няма да отразяват реално техните знания. А последните задачи – с разширени свободни отговори по математика и речевата задача с творчески характер по БЕЛ, изискват точно това;

–  удължаването на учебната година – при положение, че НВО е предвидено за края на месец май се предполага, че учебният материал по БЕЛ и математика е преподаден. Какво се случва в останалите две седмици? Ние, учителите, знаем, но за учениците каква ще е мотивацията за престоя им в училище?“

В писмото те настояват да им бъде дадена възможност да покажат, че Новата учебна програма е добра и че учениците са усвоили ключовите компетентности. Поради това искат промени във външното оценяване след 4 кл.:

– да отпадне прехвърлянето на отговорите на отделна бланка;

– диктовката – да се чете от учители с правилна дикция и спазване на методиката;

– прецизно изготвяне на тестовете – подбор на текст, съобразен както с познавателните възможности на учениците, така и възрастовите особености;

– критериите за свободни отговори по БЕЛ така да са структурирани, че да дадат възможност за свобода, творчество, аргументация на децата, а не да се „вкарват“ в рамка, създадена от авторите на теста;

– задачите по математика с кратък свободен отговор (число) да не изискват повече от две пресмятания; смятаме, предвидените 5 такива задачи са много;

– прецизиране на задачите от област равнинни фигури;

– ревизиране на учебниците – увеличаване обема на задачи за четене с разбиране;

– в най-кратък срок да бъдат публикувани официално цялостни варианти – примерни тестове от МОН.

„Дайте ни възможност да покажем, че нашите ученици са знаещи и можещи. Нека заедно превърнем НВО в IV клас в достоен финал на обучението в начален етап“, завършава писмото им, което е адресирано до министъра на образование Красимир Вълчев, председателят на СБУ – Янка Такева, Асоциация „Родители“, синдикатите „Подкрепа“ и КНСБ и др.

Източник: dnes.bg