Учители

Учителите трудно наваксват с информацията за приобщаващо образование

Новият закон за образованието дава надежда за по-добра образователна среда, коментира Атанас Кузманов от сдружение „Кузманов“. Проблемът, който се забелязва е, че учителите трудно наваксват с информацията, въз основа на която трябва да приложат стандартите за приобщаващо образование. Наредбата за приобщаващото образование обаче поставя това обучение в ръцете на училищата, а децата със специални потребности имат нужда от екип за личностно развитие.

Моделът на този вид образование е заимстван от западни държави, но разликата е в това,че например в Германия и Швейцария такива класове са с малко ученици. Какъвто и магьосник да е учителят няма как да обхване индивидуално всеки ученик от клас с 30 души, допълни Атанас Кузманов.

Проблем на децата е, че се изразяват все по-трудно, заради обедняване на речника им. Сбирките вече са свързани повече с действия /игри и дискотеки/, а не с говорене. Положителното в общностите им е социалното общуване, където имат възможност да се оглеждат и сравняват.

А как държавата се грижи за децата можете да оцените в анкетата на сайта на Национална детска мрежа. Допитването е своеобразен бележник, който се прави от шест години. Всяка година през февруари той се връчва на институциите с оценка за образователните политики. За миналата година мнението за грижата към децата е оценена с Добър 3.43. Това е начин за обратна връзка на неправителствени организации, които членуват в Националната мрежа за децата.

Източник: http://bnr.bg/sofia