Ученици

Ученически конкурс “Уреди за кабинета по физика“

Софийският клон на съюза на физиците в България организира ученически конкурс „Уреди за кабинета по физика“ за изработване на Демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по физика, Компютърни програми, които могат да се използват в обучението по физика и Компютъризиран експеримент за естествени науки и техника.

1. Демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по физика е за:
за ученици в прогимназиален етап (V – VІІІ клас);
за ученици в гимназиален етап (ІХ – ХІІ клас);

2. Компютърни програми, които могат да се използват в обучението по физика е за:
за ученици в прогимназиален етап (V – VІІІ клас);
за ученици в гимназиален етап (ІХ – ХІІ клас);

3. Компютъризиран експеримент за естествени науки и техника е само за ученици в гимназиален етап (ІХ – ХІІ клас)

Дата и място на провеждане на конкурса: 31 март 2012 год. (събота) от 10:00 часа във Физическия факултет на Софийски университет, бул. “Джеймс Баучър № 5.

До 23 март 2012 г. Подаване на заявка-описание по образец за участие в конкурса на следните електронни адреси:
за конкурса за уреди –  Вяра Йорданова  lusiria@abv.bg;
за конкурса за компютърни програми – Младен Матев  sapiens_bg@yahoo.com;
за конкурса за компютъризиран експеримент – Тодор Мишонов mishonov@gmail.com
(Към тях можете да се обръщате за допълнителна информация).

На 28 и 29 март 2012 г. – Приемане на готовите материали за участие в конкурса в сградата на Физически факултет, бул. “Джеймс Баучър” № 5, сграда Б, стая 403А, 10:00-19:00.

На 30 март 2012 г. Заседание на журито, Фз. Ф., сграда Б, стая 403А, 17:00.
На 31 март 2012 г. Провеждане на конкурса, който включва демонстрации, устни презентации и награждаване на победителите.

УСЛОВИЯТА за участие вижте ТУК (word формат)

ПРОГРАМА на конкурса на 31.03.2012 год.
10:00 – 10:15 Откриване на конкурса
10:15 – 13:00 Демонстрация на уредите и програмите
13:00 – 13:30 Демонстрация на учебна апаратура (заседание на журито)
13:30 – 13:45 Фотографиране на участниците
13:45 – Награждаване на участниците

Актуализираната програма ще се обновява на следния интернет адрес:
http://sk-sfb.free.bg/konkyrs-za-yredi.html

Още по темата
Първи международен ученически интернет конкурс на тема „Природните науки в помощ на екологията“