Училища

Ученици в Севлиево получават международен IT сертификат

СОУ „Васил Левски”, гр. Севлиево предоставя от началото на март възможност на учениците си, след явяване на изпит, да получават международен сертификат за компютърни умения – Microsoft Office и Интернет. Това е възможно в резултат на договор, подписан от училището в началото на годината с частния изпитен център „Немечек” ООД.

 

Немечек е представител на Европейския софтуерен институт и е Тестов център за предоставяне за провеждане на изпити за удостоверяване на компютърни умения и издаване на ITcard сертификат, който е признат в Европа, Латинска Америка, Азия, САЩ и Австралия.

 

Учениците ХІ и ХІІ клас в профилираните паралелки на училището са първите, явили се на теста – в началото на март.

 

Учениците са положили изпит през интернет, който е за пакета от програми Microsoft Office. Тестът се е състоял от 105 въпроса и е бил с продължителност 2 астрономически часа.

 

Явяването на този изпит изисква предварително регистриране на сайта на ITcard. Денят, часът и мястото на явяване на тест се определят с регистрацията. Всеки регистриран получава на личния си e-mail адрес потребителско име и парола, с които може в деня на изпита да си стартира теста. Тестът е различен за всеки от изпитваните.

 

Подготовката на учениците от училището за явяване на изпит за ITcard се провежда в часовете по задължителна подготовка, както и в часове по ЗИП и СИП Информационни технологии, водени от учителката г-жа Толина Иванова.

 

Учениците от СОУ „Васил Левски”, гр. Севлиево заплащат преференциални цени за явяване на изпита. Тестът не е задължителен.

 

Училището е сключило договор и с ТУ – Габрово за учебни екскурзии на ученици в Cisco лабораторията на университета и за провеждането на изпити за професионална квалификация. От настоящия месец всички профилирани паралелки с разширено изучаване на Информационни технологии в СОУ „Васил Левски” ще посетят Техническия университет и ще се запознаят с приложения на информационните технологии.