Ученици

Учениците ще определят правилата в училище, за да могат да ги спазват

Според концепцията по отношение на дисциплината в Новия закон, учениците би трябвало да разберат, че има правила, ако си ги напишат сами. Една от идеите на новия закон е всяко школо да има етичен кодекс, който се приема както от ученици, така и от учители, родители и настоятелство, пише „Стандарт“.

В него могат да бъдат записани както правата и задълженията на деца и преподаватели, така и препоръки какво не бива да правиш например в нета. И в момента има училища, които имат подобни кодекси, като идеите за тях са взети предимно от други образователни системи.

Сега законът предлага като възможност и учениците в паралелката да пишат сами правила на класа, които всички да спазват. Идеята е, че ако са ги приели самите те, по-трудно ще бъдат нарушавани, а и тийнейджърите ще бъдат по-непримирими към нарушителите.

Законът предвижда, ако има ученици, които нарушават реда, първо класният ръководител и учителите да правят изследване какви са причините за този проблем и да набележат позитивни мерки за решаването им.

Освен стандартните разговори с психолог или педагогически съветник, могат да бъдат правени и т. нар. екипи за подкрепа на ученика. Първата стъпка обаче е обсъждане между детето и класния ръководител къде е проблемът, като при нужда може да се използва и посредник.