Ученици

Учениците ще държат изпит при над 9 отсъствия по даден предмет?

Има вероятност при повече от 9 отсъствия по даден предмет учениците да трябва да полагат изпит за определяне на срочна или годишна оценка. Допълнителното оценяване се налага заради промени в Закона за образованието, а целта е да се спре безпричинното отсъствие на учениците.

Христина Ангелова работи в Езиковата гимназия в Благоевград като училищен психолог и следи за спазването на правилника в училище. Казва, че трябва да има по-строги критерии затова коя причина е уважителна и коя неуважителните за отсъствие на учениците.

„Когато учениците отсъстват по здравословни причини, това са отсъствия, които не са направени, защото те не желаят да учат, да посещават училище или да имат достатъчен брой изпитвания и контролни работи. Това е обективна причина, която не зависи от никой“, категорична е тя.

Според преподавателите в Езиковата гимназия в областния град до сега учениците в тяхното училище не допускат да натрупат много отсъствия по различните предмети.

Източник: news.bnt.bg