Ученици

Над 26 000 семейства получиха помощ за първолаци

26 331 семейства получиха еднократна целева помощ за първокласници, съобщават от Агенция социално подпомагане. До момента общо в страната били подадени 28 501 молби.

Родителите могат да подават заявления до 15 октомври. Целевата помощ се отпуска еднократно и е в размер на 250 лв. Право на нея имат семейства, които отглеждат децата си в страната, като те трябва да са записани в първи клас на държавно или общинско училище.

Освен това средномесечният доход на член от семейството не трябва да надвишава 450 лв. за предходните 12 месеца. Независимо от дохода еднократната помощ се отпуска и за деца с трайни увреждания, с един жив родител или настанени в семейства на роднини, както и в приемни семейства. Миналата година от възможността са се възползвали родителите на 38 489 първолака.

Източник: monitor.bg