Ученици

Учениците искат повече извънкласни дейности

Повече извънкласни дейности, часове по култура и възможност да развиват таланта си бяха само част от нещата, които ученици от столични училища посочиха като най-важни признаци за качествено образование.

Това се случи по време на научно-практическа конференция на тема: „Педагогически иновации за повишаване на качеството – същност на съвременното училище”, която бе организирана от Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, Държавна агенция за закрила на детето, Национален инспекторат по образованието, Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружение на директорите в средното образование в Република България.

Според Йоанна Захариева от 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ в училище трябва да се провеждат повече извънкласни дейности, тъй като именно по време на тях при посещения на чужди лектори се е научила как да прави презентации. За нея важна роля има и връзката бизнес-общество-училище. Възпитаникът 51 СУ „Елисавета Багряна“ Михаил Киров пък смята, че извънкласните дейности ще помогнат на учениците да развиват таланта си. Председателят на Ученическия съвет в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ Мира Савова сподели, че за качествено образование са необходими повече часове по култура и изкуство, в които да се запознаят както с родната така и със световната култура. Министерството на образованието и науката също насърчава провеждането на извънкласни дейности, за които следващата година ще бъдат заделени 25 млн.лв.

По време на форума бяха представени и резултатите от анкетно проучване, проведено сред над 1300 участници – ученици, родители, учители и граждани. Според над 400 възпитаници от 119 СОУ, 31 СОУ, 51 СУ и 32 СУ, най-важно е учениците да се чувстват щастливи, оценени и значими. Директорът на 51 СУ Асен Александров, който представи представи резултати, сподели, че формиращото оценяване трябва да бъде сред приоритетите на МОН, което проследява усилията на учениците. Той подчерта, че е има разлика в напредъка на резултати в ученици с едно елитно училище и тези, които се намират в някое от малките населени места. Учениците са посочили, че желаят да придобият умения за учене, работа и адаптиране към конкретна среда, както и индивидуален подход към тях. Почти на равно пък учителите са посочили, че трябва да бъдат висококвалифицирани и подкрепящи. За образователната среда анкетираните са посочили, че тя трябва да бъде оптимизирана и модерна. Затова според Александров освен инвестицията в учители, е важна и тази за модернизация на образователната среда с различни чинове, лаборатории, които да отговарят на образованието от 21 век. Председателят на ДАЗД Елеонора Лилова обясни, че вицепремиерът Томислав Дончев също е открил трите най-важни признака за качествено образовани – оптимизирана и модернизирана образователна среда, високо квалифицирани учители и , ученици, които владеят чужди езици и умения за работата с новите технологии. „Децата не трябва се делят децата независимо техния пол, раса, религия, социална класа. Важно е да подкрепим всяко едно дете. Социалното включване трябва да насърчава равните права за качествено образование за всички в местната общност, да предполага и предлага набор от услуги, които да задоволяват потребностите на всички в деца в училище“, каза още Лилова. Тя обясни, че качеството на образователната среда преминава през организиране на лидерството, визита, да се съгласува пълноценното участие на родителите, учетели, директори. Лилова припомни, че обменътна информация и междусекторно сътрудничество са двете неща, които са заложени в националната стратегия за детето 2019-2030. „Те че водят качеството на образование в училището.“ заяви тя. Лилова допълни, че за съвременното училище е важно ученето през целия живот и осигуряванети на възможности и и регистър на умения и опит, които да се забелязват и ценят.

Образователният министър Красимир Вълчев обясни, че качеството на образованието в една детска градина и училище е проекция на това, което очакваме от него. „За да кажем какво е добро и качествено, какво очакваме образователните институции да изпълнят към обществото и децата, трябва да знаем какво очакваме от образованието.“, заяви той.

Източник: monitor.bg