Учители

Учениците искат млади учители, които говорят на техния език

Психологът Иван Игов смята, че голяма част от учениците в началните класове са в стрес и когато в училищния двор или на улицата са заедно с по-големи ученици.

Според Игов „шок“ за малките ученици е и когато им преподават застаряващи учители. Психологът цитира думи на дете, включено във фокус група за изследване, което казало: „Представяте ли си – цял ден да ви учи баба ви!“.

Децата искат в училище да има млади учители, по възможност мъже, или искат учители, които да говорят на техния език, а попадат в училище на някого, който започва да им чете морал и на който нервите му са достатъчно изхабени, за да говори нормално, коментира психологът.