Ученици

Учениците в 6-и и 7-ми клас са онлайн между 1 и 2 часа всеки ден

Резултати от инициатива „Интернет навиците на българските ученици“, на 125 СУ „Боян Пенев“ показва, че 48.8% от 328-те анкетирани възпитаници на училището между 11 и 14 години отделят 1-2 часа в интернет всеки ден, 23.2% сърфират между 3-4 часа, 14.6% – по-малко от един час, и 13.4% – повече от 4 часа.

Прави впечатление, че момичетата прекарват по-дълго време в интернет – 59% от тях ползват световната мрежа повече от 4 часа всеки ден, докато момчетата са в нея между 3-4 часа (55%). Общо 46% от всички анкетирани ученици споделят, че родителите им упражняват контрол, докато сърфират в интернет. Той е по-изявен при момичетата (53%), докато повечето родители на момчета (54%) не следят какво правят те в интернет.

В същото време влиянието на родителския контрол е най-осезаемо при момичетата, които ползват интернет повече от 4 часа дневно – 74%, докато най-контролирани са момчетата, които са онлайн между 1-2 часа всеки ден (52%).

На въпроса дали знаят какво е „дълбока мрежа“, 41% от анкетираните ученици отговарят положително, като момчетата са по-запознати с нея (59%). От тези, които знаят какво е „дълбока мрежа“, 43% споделят, че вече са я използвали с различни цели, като момчетата са най-честите й потребители (52%).

От училището споделят, че анкета е направена във връзка с постоянното модернизиране на училището, включително с дигитални инструменти и за да разберат по-добре интернет навиците на учениците. Директорът Ирена Атанасова коментира резултатите, които показват, че въпреки положителното влияние на технологиите, всички – учители, деца и родители, трябва да намерят иновативен подход и да се вземат превантивни мерки, за да се предпазят подрастващите от скритите заплахи в онлайн пространството.

Резултатите от анкетата също показват, че по-голямата част от момчетата, които знаят какво е „дълбока мрежа“ (64%), изкарват дневно между 3-4 часа в интернет, докато най-запознатите с темата момичета сърфират повече от 4 часа (57%). 12-годишните ученици влизат в „дълбоката мрежа“ най-често (60%), следвани от 13-годишните (31%) и 14-годишните (9%). Най-малките ученици на 11 години никога не са я ползвали.

Източник: news.bg