Ученици

Учениците във Варна с организирани безплатни летни занимания

Разнообразни и полезни забавления са организирани за учениците във Варна през летните месеци, съобщават от общинската дирекция „Образование и младежки дейности“.

В свободното си време децата ще могат да се възползват от предлаганите безплатни програми на своите училища, на Общински детски комплекс, на Центъра за кариерно консултиране и на НАОП „Н. Коперник“.

За тях са подготвени различни дейности, насочени към допълнителна подкрепа за усвояване на учебния материал, осмисляне на свободното време, усвояване на нови компетентности и умения, чрез много спорт, забавления и игри.

Продължава и общинската програма на дирекция „Образование и младежки дейности” за психологични и кариерни консултации на деца, ученици, родители и педагогически специалисти.

Графиците за организираните занимания са публикувани на сайта на Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“.

Източник: monitor.bg